Elzab

Elzab, wagi

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39
NIP: 648-000-02-55